മഹിന്ദ്രയുടെ സ്വന്തം കസ്റ്റം ഡിസൈൻ Thar Daybreak

ചെറുപ്പക്കാർ അടിപൊളിയായി പണ്ടേ നമ്മുടെ 'ജീപ്പിനെ' മോഡിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു. ആദ്യം പുറമോടിയിലാണ് കൈവെച്ചതെങ്കിൽ പിന്നീട് ഓഫ്‌റോഡിന് വേണ്ടിയുള്ള കൈപ്പണികളായി. വൈകിയാണെങ്കിലും മഹീന്ദ്രയും അതിലേക്കിറങ്ങി ഹിറ്റ് മോഡലുകളായ ഥാർ, സ്കോർപിയോ, ബൊലേറോ എന്നിവയിലാണ് മഹിന്ദ്ര...

ഫിഫ നിറങ്ങൾ അണിഞ്ഞു ടാറ്റാ Nexon

ഫിഫയോട് അനുബന്ധിച്ചു നടത്തുന്ന ഒരു റാലിക്കു വേണ്ടിയാണ് ടാറ്റായുടെ കുഞ്ഞൻ SUV ആയ Nexon നെ 6 രാജ്യങ്ങളുടെ ജേഴ്‌സി നിറങ്ങൾ അണിയിച്ചു ഇറക്കിയത്. മലയാളം മോട്ടോർസ് ആണ് പുതിയ Nexon നെ...